Len Vy sami môžete byť lekármi Vašich duší.

Nezaradené

Odhaľovanie utajovaného poznania –  Úvod do 1. seminára

Keď nám pred dvomi rokmi prekladateľka p. Iveta Vranská-Rojková odovzdávala preklad knihy Ivana Jefremova Hodina Býka, vravela nám, že má neuveriteľný pocit, akoby autor opisoval súčasnú situáciu na Slovensku. Po jej prečítaní musím toto tvrdenie doplniť, že Jefremov v tomto fenomenálnom diele opisuje to, čo prebieha v celom našom svete práve teraz, ukazuje na možnosti riešenia a pozdvihuje k ľudskosti. Krátko ju opíšem a Vy pochopíte prečo.

Je to príbeh o niekdajšej expedícii pozemšťanov, ktorá sa v kozmickej lodi Temný Plameň vydala na planétu Tormans. Tú obývali potomkovia ľudí, ktorí kedysi dávno utiekli zo Zeme. Účastníci expedície pokúšajú spoznať životné podmienky na planéte, narážajú však na odpor jej vládcov a za dramatických okolností musia bojovať o vlastný život. Ivan Jefremov dáva varovanie o nebezpečenstve skĺznutia spoločnosti do globálneho fašizmu, ktorý stabilne reprodukuje sám seba pri zmene generácií.

Ďalej Autor knihy Hodina býka poukazuje na to, že pokiaľ sa nejaká spoločnosť alebo celá planéta dostane do slepej vývojovej uličky, v matrici budúcnosti už nezostane žiadna možnosť, ako by sa z tohoto stavu mohla planéta dostať a teda neexistuje cesta, ako by sa mohla vrátiť, potom nastáva globálny „reset“ formou určitej kataklizmy, ktorá zničí bezperspektívnu civilizáciu. Následne začína civilizačný vývoj nanovo úplne od nuly, alebo z jaskyne ak chcete.

Podstatné je, že taký scenár je zhora povolený len v takom prípade, ak neexistuje žiadna možnosť (ani v ďalekej budúcnosti), ako by sa mohla daná spoločnosť vrátiť na správnu cestu a pokračovať vo svojom vývoji.

Vskutku žijeme osudove obdobie, kedy starý svetový poriadok už zanikol a hýbe sa len inerciou. No nový svet ešte nevznikol, povedzme, že sa ešte len pripravujú podmienky jeho existencie. Dejiny nás učia, že každá zmena systému riadenia spoločnosti prináša sociálne peklo pre masy ľudí. Teraz to bude iné, lebo Svet, v ktorom žijeme, práve prechádza vesmírnou transformáciou. Tí, ktorí prešli vnútornou premenou – budú hodní prejsť do Nového sveta, až sa ozve posledné zavolanie. Tí, ktorí o premene ani nepočuli, zaniknú spolu so starým svetom. Neznalosť aj vesmírnych zákonov neospravedlňuje. Ak použijem Jefremovovú terminológiu, tak pre hodných pozemské Inferno zanikne a nehodní zaniknú spolu s ním.

K tejto transformácií vydalo za posledné dva roky naše vydavateľstvo TORDEN veľa kníh. Ich výber bol  z mojej strany intuitívny, čo pre mňa znamená, že týmto knihám dozrela doba a dozreli čitatelia. Okrem toho máme VIERU, že Stvoriteľ chce, aby sa prebudilo čo najviac ľudí. Toto poznanie nás primälo založiť Akadémiu Zdravého Rozumu XRAM a v rámci nej zorganizovať prvý veľký seminár Odhaľovania utajovaného poznania v dňoch 15. a 16.04. u nás v Tatrách. Sme zástancami holistického prístupu a seminár bude mať dva aspekty – vonkajší/fyzický a bude Vám prednášať Dr. Ján Cambell a vnútorný/jemnohmotný a na tieto témy bude prednášať Peter Poláček.

Aby ste v prípade záujmu nekupovali mačku vo vreci, ponúkam Vám malú „ochutnávku“ ponúkaných informácií, pričom témy ponechám v citácií Jefremova a ďalších našich autorov:

 • „Váš spoločenský systém nezabezpečuje príchod k moci múdrym a čestným ľuďom, v tom je jeho základný problém. Navyše, podľa zákona, odhaleného ešte v Ére rozpojeného sveta Piterom, v tom systéme je tendencia k zvyšovaniu nekompetentnosti vládnych kruhov.“
 • Zdalo sa, že princíp oligarchie bol pomerne jednoduchý a uplatňoval sa na Zemi už oddávna, pričom nadobúdal rôzne formy – od tyranských diktatúr v Asýrii, Ríme, Mongolsku, Strednej Ázii po najnovšie druhy nacionalizmu na kapitalistickom Západe, ktoré nevyhnutne vedú k fašizmu. Keď vyhlasujú, že on jediný má – vo všetkých prípadoch – pravdu, tak to automaticky so sebou prináša vyhubenie všetkých otvorene inak zmýšľajúcich, teda najinteligentnejšiu časť národa. Aby sa zabránilo zrodu slobody, oligarchovia si stanovili za úlohu zlomiť vôľu svojich poddaných, psychicky ich skaličiť. A na uskutočnenie tejto úlohy sa všade snažili privolať vedcov. Na veľké šťastie, degradácia biologických vied na Tormanse nedovoľovala „vedcom“ takého druhu dosiahnuť vážne úspechy v tých zlovestných odvetviach biológie. Tie v jednotlivých štátoch Zeme svojho času ledva viedli k premene väčšiny národa na tupých lacných robotov, pokorných plniteľov akejkoľvek vôle. Tu, na zjednotenej planéte boli prostriedky duchovného lámania jednoduché: teror a hlad plus úplná svojvôľa vo vzdelávaní a výchove. Duchovné hodnoty poznania a umenia, tisícročiami nahromadené, sa sťahovali z obehu. Namiesto nich podsúvali honbu za zdanlivými hodnotami, za vecami, ktoré sa stávali čoraz nekvalitnejšími podľa miery rozpadu ekonomiky, nevyhnutného pri úpadku morálno-psychickej kvality ľudí. Na Zemi pri rôznorodosti štátov a národov oligarchia nikdy nedosiahla takú bezhraničnú moc ako na Tormanse.
 • Táto absolútna moc sa často dostávala do rúk psychicky nenormálnych ľudí. Svojho času na Zemi práve paranoici s ich šialenou energiou a fanatickým presvedčením o svojej pravde sa stali politickými alebo náboženskými vodcami. V dôsledku toho sa v prostredí fyzicky slabých prudko zvýšilo množstvo ľudí s maniakalno depresívnou psychikou, základom ich života sa stal strach – strach pred trestom, Damoklov meč chronickej choroby – ako a akýmkoľvek spôsobom sa nepomýliť a nevykonať čin, ktorý sa trestá.
 • …predošlé knihy pod hrozbou ťažkého trestu odstránili zo všetkých knižníc planéty, zviazali do sietí s kameňmi a utopili v mori. Jednotlivé exempláre odovzdali do špeciálnych úložísk, kde sa nesmú čítať, ani kopírovať. Sú zakázané pre všetkých okrem osobitých dôverných osôb. – Aký zločin proti ľudstvu! – drsno poznamenala Rodisová. – Ó, vy ešte neviete všetko, – ozvala sa Tscheddy. – Tu existuje systém filtrovania. V každom Dome predstavení, v televízii, v rádiu u nich sedia „oči vládcu“. Tí majú právo zastaviť akékoľvek podujatie, vypnúť celú sieť, ak sa niekto pokúsi odvysielať niečo nedovolené. Môžu zabiť za spievanie slávnostných piesní. „Oči vládcu“ majú zoznam, čo možno hrať a čo nie… A tak je to so všetkým. Ako mi je ľúto tých úbohých ľudí! – Tscheddyin hlas sa zachvel.“
 • Nikto nevydrží. To, čo sa rozpráva v legendách o nezlomných ľuďoch, je buď lož alebo svedectvo nedostatočného umenia katov. Sú ľudia nesmierne hrdinskí, no ak sa na nich použijú dostatočne dlhé a dostatočne silné mučenia, aj tí sa zlomia, zmenia sa z človeka na dobité, polomŕtve zviera, poslušne plniace príkazy. – V čo dúfate? – Vo svoju slabosť. Kati najprv človeka drvia fyzicky. Druhý stupeň je psychické lámanie. Zahyniem pri prvom stupni a nedobyjú sa ničoho. … Vaše pohnútky sú nádherné. Vy ste skutočne silný človek. Budúcnosť planéty je v takých rukách, aké sú vaše. No príjmite odo mňa aspoň jeden dar. Oslobodí vás od nebezpečenstva možných múk a postaví mimo moc katov. Ak to uznáte za potrebné, môžete ho odovzdať aj iným… Znova pozrela na inžiniera, či chápe. – Áno, správne ste pochopili. Naučím vás okamžite umrieť v ktorejkoľvek chvíli z vlastnej vôle, nevyužívajúc nič, len vnútorné sily organizmu.
 • Odvekov všetci tyrani najviac nenávideli ľudí, ktorí samovoľne odchádzali spod ich moci nad životom a smrťou. Právo rozhodovať o živote a smrti sa stalo neodňateľným právom pána. A ľudia uverili v ten fetišizmus, podporovaný kresťanskou cirkvou. Za tisícročia civilizácií, ktoré sa vystriedali na Zemi, nevymysleli nič, len mučivé spôsoby samovraždy, dostupné aj zvieratám. Len mudrci Indie skoro pochopili, že keď urobia človeka vládcom nad vlastnou smrťou, oslobodia ho od strachu pred životom…
 • Vždy jedna a tá istá otázka: robí poznanie človeka šťastným, alebo je lepšia úplná nevedomosť, no súlad s prírodou, prostý život, prosté piesne. – Rift , kde ste videli jednoduchý život? Jednoduchý je len v rozprávkach. Pre rozmýšľajúceho človeka bolo odvekov jediným východiskom poznanie nevyhnutnosti a víťazstvo nad ňou, zničenie inferna. Iná cesta mohla byť len cez vyhubenie mysle, vyvraždenie rozumných do úplného premenenia ľudí na dobytok. Výber bol buď nadol – do otroctva, alebo nahor – do neúnavnej práce tvorby a poznania. – Máte pravdu, Solt. No ako im pomôcť? – Vedomosťami. Iba tí, ktorí majú vedomosti, si dokážu vyberať svoju cestu.“
 • „Aký nekonečne zvláštny a smutný je život v moci inferna!“
 • „Na stole u predsedu Rady štyroch som videla symbolickú sošku, tri opice: jedna si zakrývala uši, druhá si rukami zakrývala oči, tretia si pritisla ruku na ústa. Tak v protikladoch tomuto symbolu tajomstva a pokorného správania, je človek povinný počuť všetko, vidieť všetko a hovoriť o všetkom.“
 • „Obyvatelia Tormansu to dokázali sami, a len oni sami sa mohli pozdvihnúť z inferna. Obete oligarchického režimu Tormansu dokonca ani netušili, že sú obeťami, keď sa nachádzali v neviditeľnom väzení uzatvorenej planéty… Tormansania pochopili, že nemôžu byť slobodní aj nevedomí, že je nevyhnutná seriózna psychologická výchova, že treba vedieť rozlišovať ľudí podľa ich duševných kvalít a už v zárodku zničiť všetky činnosti, ktoré prinášajú zlo… Rodisová a jej súputníci obnovili v Tormansanoch dve gigantické spoločenské sily: vieru v seba a dôveru k iným. Nič nie je mocnejšie, než ľudia, spojení dôverou… Bol zničený ďalší ostrov inferna vo vesmíre, zbavený od nepotrebných múk miliardy ľudí prítomnosti i budúcnosti.
 • „Ak ich nešťastie, ako obrovské množstvo všetkých nešťastí, vyplýva z nevedomosti, teda slepoty poznania, potom nech začnú vidieť. A my im vyliečime zrak. Ak choroba vyplýva z ťažkých životných podmienok na planéte, navrhneme im vyliečiť ich ekonomiku a techniku – v každom prípade musíme prísť ako lekári.
 • „A od tých čias tu nedokážu pochopiť, že sloboda môže vyplývať len z hlbokého chápania a z veľkej zodpovednosti. Žiadna iná sloboda v celom vesmíre nie je.“
 • „Či necítite, že naše jediné želanie, kým sa vydáme na spiatočnú cestu, je čo možno najviac vám odovzdať, pomôcť vašim ľuďom nájsť cestu k inému životu, bezplatne! Niet pre človeka väčšej radosti, než dávať a pomáhať, veď to pochopte!“
 • „Neočakávane vysvitlo, že vysoká úroveň výchovy tvorí zázraky v dušiach ľudí a v spoločenskom zriadení. Spustila sa reťazová reakcia – lavína dobra, lásky, sebadisciplíny a starostlivosti…“
 • Pokračovanie v budúcom článku.

Na zaver zopakujem, že tieto témy z Jefremovej knihy Hodina Býka som vybral zámerne, pretože román považujem za prorocký – pred vyše 50 rokmi videl, čo my dnes žijeme.

O tom, čo žijeme a čo budeme žiť budeme hovoriť na seminári. Prídte!

Podrobnosti nájdete na www.azr.academy