Kontakt

TORDEN, s.r.o.
Slavkovská 19/I Kežmarok 060 01
Kontakty
Mobil: +421907977775 azr@academy.sk
Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK0711110000001165399018 BIC: UNCRSKBX

O akadémií

 

Akadémia Zdravého Rozumu XRAM predstavuje návrat k samému počiatku a podstate človečenstva.
Nový svet budú tvoriť noví ľudia, teda takí, ktorí prešli vnútornou transformáciou a zbavili sa všetkých negatívnych vlastností, myšlienok a emócií.
Takáto transformácia je striktne osobná a teda neprenosná, každý ju musí zvládnuť sám. Môžeme si však navzájom pomáhať.

Akadémia Zdravého Rozumu XRAM je svetlým chrámom pochopeného poznania.
Pochopené poznanie je láska, krása, pokoj a dobrota. Pochopené poznanie je koncepcia TY SI.
Poďme spolu robiť radosť Stvoriteľovi, poďme tvoriť krásny novy svet, jeden pre druhého, lebo všetci sme jedno.

Kontaktujte nás: