Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Ak potrebujete reklamovať seminár, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete zrušiť, prosíme nás kontaktovať:
– telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421907977775)
– e-mailom (azr@azr.academy)