Voľba

Vyber si knihu! V knihách je ukrytá múdrosť celého ľudstva. Tí najväčší myslitelia súčasnosti prečítajú denne až 300 strán kníh. Čítať, znamená poznať. S knihami je človek v tej najlepšej spoločnosti, tých najinteligentnejších ľudí tejto planéty.

Vzdelávanie

Neprestaň sa vzdelávať! Celý život sa učíme. Zakaždým získame nové a nové poznanie a to z nás robí stále lepších a lepších ľudí. Neustále čítame a učíme sa. Stretávame sa s mysliteľmi a počúvame ich prednášky, školenia, kurzy, semináre a konferencie.

Pochopenie

Vytváraj pochopené poznanie, tvor porozumenie! Často sa hovorí, že čítať treba s porozumením a rovnako platí aj to, že vzdelanie v službách zla môže ubližovať. Snaž sa pochopiť, čomu iní už rozumejú a začneš rozumieť tomu, ako správne chápať Svet.

Konanie

Čiň sa! Nie slová, ale činy robia Človeka s veľkým „Č“. Staň sa celistvou bytosťou, staň sa Človekom a konaj. Ak si sa naučil a porozumel, chápeš aj čo a ako treba konať.

Ponuka vzdelávania

Hlavný program – témy

Campbell – 4 bloky : poradie určí speaker

1. Identifikácia trendov a ich zhodnotenie formou porovnania s prírode podobnou technológiou

2.Plánovania a riadenie extrémne kritických  situácií

3.Systémový intenzívny rozvoj  riadiacich schopností

4.Oponentúra vybraných rozhodnutí HSV EK/EP

Poláček – 4 bloky : poradie určí speaker

1.Interaktívna simulácia – Kvantová magia a MATRIX nášho sveta

2.MRTVÁ A ŽIVÁ VODA – zločin nekonania

3.Svetlo a Temnota – súboj koncepcie Svetla s koncepciou Temnoty

4.PRINCÍP VOĽBY – Pokoj alebo násilie Život alebo smrť

Sprievodny program:

Autogramiada knih Symposium J. Campbella a

Autogramiada knih SYN CLOVEKA a SVEDECTVO PRAVDY P.Polaceka

Prezentacia knih vydavatelstva TORDEN spojena s predajom s mimoriadnou 20% zlavou

Prečo sa zúčastniť seminára?

Prečo sa zúčastniť seminára?

VONKAJŠIE VNÍMANIE

DR. JAN CAMPBELL
1
Protože získáte ucelený pohled na současné politické dění doma i ve světě, doplněný historickými fakty a souvislostmi, o kterých „se nemluví“, a co Vás ve škole nebo na univerzitetě neučí, co se s mainstreamovych medií nikdy nedozvíte.
2
Protože se můžete ptát na vše, co Vám není jasné nebo Vám nedává smysl a můžete dostat odpověď založenou na faktech nebo návod jako algoritmus, jak k ní dojít sám.
3
Protože je mnoho témat, která jsou překrucována nebo podávána jen polovičatě, a pro která platí, že nejde o pravdu, ani o lež, ale pouze o čisté žvanění.
4
Protože dr. Jan Campbell je analytik, který vám prodemonstruje principy analýzy, která dovoluje plánovat a řídit extrémní situace, identifikovat trendy a připravit se na představitelné situace v budoucnosti.

VNÚTORNÉ VNÍMANIE

PETER POLÁČEK
1
Pochopíte interaktívnu simuláciu Matrixu tohto sveta. Zistíte, že každý deň sa stretávate s kvantovou mechanikou. Uvedomíte si, že pojmy vedomie, myseľ, duch, živa, kvantový počítač sú synonymá pojmu identita. Spoznáte, aké dôležité je ticho vnútorného mlčania. Dozviete sa, že používanie magických schopností je len a len vo vašich rukách.
2
Rozlúštite kľúčové tajomstvo princípu voľby. Zamyslíte sa nad princípom nechaj sa viesť alebo zviesť. Odhalíte zločin nekonania a dostanete poznanie o tom, čo symbolizuje bohatiersky meč. Zoznámite sa s predstavami ako základom Mŕtvej vody. Spoznáte prameň reálneho večného života - prameň Živej vody.
3
Pochopíte nezmieriteľnosť koncepcií JA SOM a TY SI. V logickej štruktúre sa zoznámite nielen so Stvoriteľom, ale aj s jeho protivníkom – temnou identitou Boh. Zistíte, aké tajomstvá ukrývajú slovenské a ruské ľudové rozprávky. Spoznáte, čo je skutočným zdrojom sily.
4
Precítite ponorenie do hlbín pekla tohto sveta. Pochopíte, že koncepcia JA SOM je nechutnou koncepciou smrti vedúcou do nebytia. Zistíte, že rozhodnutie o odídení pekla do nebytia už bolo vykonané. Odhalíte, že nový svet večného života je skutočnosťou a realitou pre tých pripravených. Spoznáte princíp sofistikovanej trojtandemovej spolupráce.

Články

Články

Stan sa naším partnerom

V prípade, že pociťujete potrebu priložiť ruku k dielu a pomôcť nám s AZR – organizačne, marketingovo, mediálne, alebo akokoľvek inak, kontaktujte nás.

Podporte nás darom

Ak nás chcete podporiť finančne a tak zvýšit úroveň seminárov a akcií AZR, použite transparentný účet oz SLAVA

SK94 7500 0000 0040 1588 9728