Zakázaná komnata, Svedectvo Pravdy

Nezaradené

Po skončení komunálnych volieb konaných dňa 29. 10. 2022 som sa takmer odmlčal. Prečo? 30. 10. 2022 som urobil rozhodnutie, že napíšem knihu. Nakoniec to nebola jedna, ale tri knihy – trilógia VEDMA VEĎ MA.

Včera 16.3.2023, teda po 4,5 mesiacoch (138-ich dňoch) bola prvá kniha SYN ČLOVEKA vytlačená, druhá kniha SVEDECTVO PRAVDY bola v tlači a tretiu knihu INFERNO som odovzdal vydavateľovi. Dnes som však už naplno späť…

Tých 138 dní bolo pre mňa mimoriadne náročných. Prečo? Vstúpil som totiž do zakázanej komnaty nachádzajúcej sa za oponou nášho sveta. Existencia tejto zakázanej komnaty totiž nepredstavuje nejakú neidentifikovateľnú mýtickú skutočnosť, je to tvrdá realita.

Záznamy o jej existencii sa zachovali v slovenských a aj v ruských ľudových rozprávkach. Pozrime sa na tie slovenské. V rozprávke „Dalajláma“ existenciu zakázanej komnaty potvrdzujú slová: „Ale do žiadnej knihy a do druhej izby nesmieš ani len nakuknúť“.

V rozprávke „Zlatovláska“ je zákaz nahliadnutia do komnaty podporený neurčitou hrozbou: „Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš!“. V rozprávke „Za zlatým jabĺčkom“ sa vstup do zakázanej komnaty dokonca trestá smrťou: „Tu ty mne budeš týchto dvanásť chýž vymetať…; ale tamto do tej trinástej nenakukneš, lebo ak to urobíš, priam ťa zabijem.

Je mimoriadne zaujímavé, že nezávislým zdrojom potvrdenia existencie zakázanej komnaty je starozákonná kniha Genezis, v ktorej temná identita Boh vyslovuje rovnaký trest za porušenie zákazu, ako slovenská ľudová rozprávka „Za zlatým jabĺčkom“ – trest smrti: „A Pán, Boh, prikázal človekovi: “Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.”“ (Gn 2, 16-17)

Z rozprávky „Dalajláma“ vieme, že obsahom zakázanej komnaty je poznanie: „do žiadnej knihy… nesmieš ani len nakuknúť“. Príbeh starozákonnej knihy Genezis sa s tým stotožňuje slovami: „zo stromu poznania dobra a zla však nejedz“.

Strom ŽIVOTA

Predpokladom rozlíšenia dobra od zla je pochopenie. Takže obsahom zakázanej komnaty je POCHOPENÉ POZNANIE, ktoré naši dávni predkovia vyjadrovali slovom VIERA.

Teda VIERA v zmysle pochopeného poznania bola zamknutá, nedostupná, zakázaná, a to navyše za oponou nášho sveta, spoza ktorej sme boli vykázaní: „A Pán ,Boh, ho vykázal pozn.: Adama a jeho ženu Evu) z raja“ (Gn 3, 23)

O čo naozaj išlo pri spomínanom vykázaní z raja? O čom bola takto nedostupná VIERA? O čom bolo zakázané a zamknuté POCHOPENÉ POZNANIE?

Tak odpovede na tieto otázky som získaval a zapisoval do troch kníh trilógie VEDMA VEĎ MA vyššie spomínaných 138 dní.

Odpovede na tieto otázky však nie sú iba zapísané, ale budem ich aj osobne zdieľať, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/). Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob…

(pokračovanie nabudúce)