Dr. Jan Campbell

Dr. Jan Campbell

Jan Campbell (1946 – ) zahraniční člen Ruské akademie přírodních věd. Německý občan české národnosti, analytik. Do listopadu 2014 řídil poradenskou firmu Campbell Concept UG Bonn a působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE. I nadále pokračuje ve vedení diplomových prací a hostuje na univerzitách v zahraničí. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu Tacis a působil jako poradce Evropské unie u dvou předsedů vlád Republiky Kyrgyzstán. V životopisu také uvádí, že profesionálně působil v řadě zemí včetně Británie, Itálie, Švýcarska, Malajsie, SSSR, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ruska, Česka a Spolkové republiky Německo. V Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární university. Na Slovensku se stal nositelem ceny Zlatý Biatec za rok 2014 za „prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události v domácích a zahraničních médiích, ale zejména v jeho odborné praxi v celé řadě nadnárodních i národních veřejných i soukromých organizacích“.

 

16.1.2023 O čem se mlčí – Jan Campbell

 • Ostrov Chainan se stává obchodním centrem
 • Strategická dálnice Pákistánu. Infrastrukturní projekt v hodnotě 65 miliard USDF během 3 roků. To je příkladem chyby, kterou činila česká vláda, která Čínu nepustila do těchto projektů a mohli jsme se od nich něco naučit.
 • Prodloužení obchodování s Remimbi z 23:30 do 03:00. Ve strategickém kontextu to znamená posílení čínské měny na světové úrovni. To je příklad nevojenského instrumentu v boji proti USD.
 • Tchaj-wan zraje jako jablko, které spadne samo do rukou Číny a nebude tam potřeba bojovat. Přenesení čipového průmyslu už neznamená absolutní nebezpečí pro Čínu a Rusko. Je tam velký poučný proces, USA  od roku 2020 vzala zpět investice v hodnotě 4,2 bilionů USD z 10 asijských států s cílem pozor pánové, stáhneme peníze a co budete dělat? Je to i ukázka dutky i na Tchaj-wan, protože ten přišel o cca 3 bilionu USD investic.
 • https://www.youtube.com/watch?v=-Cg0LeRZgWs

Starsie clanky – heslá:

 • Většina z nás bojuje se strachem a prakticky nevědomostí s pomocí ignorování a s pomocí falešné naděje, že všechno projde a bude nám dobře jako dříve. Jsem přesvědčen, že bude vše jinak dobře, ale v jiné formě a kvalitě. A to pouze u těch, kteří budou na tuto změnu připraveni.
 • Přes pohádky pro mladé i dospělé lze říci a obejít to, co nám dnes chtějí zakázat. Pohádka je velice silný instrument, který pomáhá zprostředkovat problematiku dnešní srozumitelně a v metaforách. Zprostředkovávají i hodnoty o které také dnes jde. 
 • Žádný plán se nikdy nezrealizuje 100%, ani agenda 2030 v tom je naše naděje.Nikdo ani z těch mocných nám nemůže zabránit budovat mini systémy (kultura, vzdělání, stravování atd.) o kterých jsem mluvil. Je potřeba, aby lidé v malém měřítku začali měnit svět, protože pokud já se změním, můj postoj, mé myšlení, tak se mění vše kolem mně. Proto jsou i mocní bezmocní. Je to jako ve vztahu otrok – otrokář. Pokud si otrok uvědomí, že je otrokem stává se svobodným, protože ví, že se o něj otrokář bude muset postarat, protože on se bez otroka neobejde a my jsme v podobné situaci. Ve velkých městech již lidé nemají možnost tvořit tyto mini systémy na rozdíl od lidí žijících na venkově. Bude mnoho obětí především v těchto velkoměstech. Technologický vývoj nebude potřebovat 8 nebo 10 miliard lidí, musíme počítat s touto kategorií lidského odpadu a to jsou ti, kteří nechtějí vědět (ví všechno lépe) a nechtějí se měnit a spoléhají na to, že se bude žít po staru.
 • V druhé polovině tohoto století (podle WHO a dalších) dojde k rapidnímu snížení populace na světě a ke konci tohoto století se již počítá s polovinou populace. Bude to na základě snížení porodnosti, ale není řečeno, co je příčinou snížení porodnosti a poklesu populace.Řízení velkých mas pomocí strachu se odráží na imunitním systému a kognitivních funkcích mozku (a to je ještě horší), snižuje se schopnost vnímat, snižuje se schopnost koncentrace. Kognitivní funkce mozku se nedají vyléčit (kognitivní funkce můžeme je podpořit kreativní činností, bez použití počítačů).
 • Horší než použití jaderných taktických zbraní pro nás může být zasažení strategických komunikačních, datových a energetických uzlů.
 • Světový finanční systém se mění a změní na trvalo (skončilo období zneužívání důvěry vytvářením dalších dluhů, proto je i napětí na finančních trzích), je to jen otázkou času (jsou to měsíce, nebo roky, max. do roku 2026). Vzniknou min. 2 – 3 oddělené platební systémy s vlastní měnou, budou mezi sebou konkurovat a po uklidnění chaosu mohou globálně spolupracovat. Jedna globalizovaná měna a jeden globalizovaný měnový systém nebude existovat.
 • Evropský hospodářský systém je založený na energiích a energetice (nemůžeme vyloučit jeden zdroj energie, pokud nemáme ale připravenou v záloze druhou, za kterou ji zaměním), rušíme současný energetický systém na základě politizace a nikoliv na základě rozumu. My nemáme reálné a realistické zdroje energií a tím přicházíme o svobodu a vytváří to napětí uvnitř států. Rušíme mezinárodní vztahy, smlouvy, dohody a tím vlastně celý systém. Bez levného ruského plynu se v dohledné době neobejdeme, pokud ho budeme mít, tak jen výrazně dražší (to je další kritický moment).
 • Nemáme definovaný národní zájem a to se vymstí. 
 • Evropa nemá žádné surovinové zdroje a svou pozici ztratí.
 • Dojde k rozpadu a rozprodání Ukrajiny, ze které se stane vnitrozemský stát. Může vzniknou soustátí tzv. Trojmoří.
 • Konflikty se budou odehrávat na dálku, distančně, nikoliv pomocí tanků, ale dálkově odpálených raket.
 • Nord Stream 2nebude fungovat, pokud budou u vlády zelení a nedojde ke změnám v USA (Německo není suverénní zemí). Hrozí i pád vlády v Německu kvůli inflaci a omezením.
 • Jednou započatý proces (rozpad EU) nelze zastavit, vy ho můžete pouze zpomalit. EU je vytvořená člověkem a vše co je vytvořené člověkem je nedokonalé.

Events Joined