Jan Semaňák

Jan Semaňák

V podnikateľskej sfére pôsobí už viac ako 30 rokov. Kým prvé štvrťstoročie sám nazýva remeslom, posledných 6 rokov sa venuje vydavateľstvu TORDEN a v roku 2023 rozbieha vzdelávací projekt AKADÉMIU ZDRAVÉHO ROZUMU. TOP seminár č.1 – ODHAĽOVANIE UTAJOVANÉHO POZNANIA – je štartovacím eventom tohto procesu. K čítaniu bol vedený milovanou starou mamou tak, že sa z toho stála vášeň na celý život. Založiť vydavateľstvo a následne školu bolo naplnením ďalšieho chlapčenského sna, ktoré už vníma ako poslanie.

 

HESLÁ:

Tak, ako je jedlo potravou pre telo, tak je čítanie potravou pre mozog.

Tí, čo čítajú knihy budú vždy riadiť tých, čo pozerajú televíziu.

########

Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ

 

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.

KOMENSKÝ

 

Knihy majú byť náradím, ktoré by krášlilo dom, nemajú byť cenným tovarom, ale majú byť potravou, čo živí ducha.
PETRARCA

Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.

BUDHA

 

Slová knihy nás vždy vzrušia, ale dôležité je, aby nás zmenili.

KONFUCIUS

 

Sú horšie zločiny ako pálenie kníh. Jedným z nich je ich nečítanie.

Jozef Brodsky

 

Ak čítanie nevplýva na náš život, konanie a myslenie, tak je škoda čítať.

A.P. ČECHOV

 

Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.

SENECA

 

Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.

Maxim Gorkij

Events Joined